MAULANA ISMAIL BAYAN

        001 Islam Sa Ta Waye




       002 Iman Sa Ta Waye




     003 Peghambaree Sa Ta Waye





    004 Da Iman Taqazee





   005 Taqwa Sa Ta Waye.MP3





006 Ibadat Sa Ta Waye.MP3





007 Sharyat Sa Ta way





008 Salour Haqoona.MP3





011 Tuba Sa Ta Waye.MP3





012 Naflee Ibadat ( Tahajud ).MP3





013 Kafiranoo Sara Dusti Ma Kawaye





014 Kamyab Mumminan.MP3





015 Patee Dunya.MP3




016 Da Akherat Tayaree




017 Da Nafs Satana.MP3





018 Da Roze Aasal Maqsad.MP3